Vzrůsty a pády

Podnikání je velké dobrodružství. Možnost být svou paní či pánem, realizovat se, vzít odpovědnost za zaměstnance, jednat s klienty, pracovat dle své chutě. Koho by to nelákalo! Zdá se to být mnohem logičtější než makat jak blázet pro někoho cizího, realizovat jeho představy a nechat se omezovat ve svém osobním růstu. (Tady trochu přeháním, je jistě, že jsou zaměstnání a zaměstnavatelé, kteří jsou otevřeni nápadům svých zaměstnanců.)

Podnikat ovšem znamená také nést riziko na svých ramenou. A vytrvat v čase. Mít trpělivost. Znát své meze, ale také umět hranice svých schopností a znalostí posouvat stále dál. Znám jednoho dříve velice úspěšného podnikatele, který dovážel do ČR zboží. Jeho roční obrat byl v řádech miliónů, vlastnil domy, staral se o své zaměstnance. V pozdějších věku, již po své padesátce ovšem udělal několik zásadních chyb. Nasliboval toho spoustu, svým zaměstnancům platil vzdělávání. Půjčil bez přemýšlení peníze a postupně o celý svůj majetek přišel. Lidé z jeho okolí stále nechápou, jak se to mohlo stát.

Ačkoliv neznám všechny detaily této kauzy, několik bodů je zřejmých.

  1. Tento podnikatel si byl příliš jist sám sebou a svým úspěchem.
  2. Takže začal trochu polevovat v obezřetelnosti.
  3. Byl možná až příliš ochotný platit to a ono, aniž by nad věcí popřemýšlel.
  4. Byl unavený po letech aktivního vedení středně velkého podniku.
  5. Nechal se napálit ziskuchtivými podnikání.
  6. Ocitl se v úzkých a nechtěl se svěřit rodině, takže si začal půjčovat u cizích.
  7. Zastavil hloupě byt a obratem ruky o něj přišel.

Co z toho vyplývá? Podnikání je závazek na celou dobu vlastnictví živnostenského listu. Je třeba nepolevit a cítíte-li, že jste unaveni, svěřte se svým blízkým, delegujte nebo snad i firmu včas prodejte a pusťte se do něčeho jiného!

Nikdy není pozdě na změnu. A to nejdůležitější:

Není chyba vyhořet, chybou je nevěnovat příznakům vyhoření pozornost, když je ještě čas s tím něco dělat!

Reklamy